Venteværelser

Venteværelser er steder med stor gennemgang af mennesker og derfor steder, hvor risikoen for smitte er relativt stor. Installation af 222 nm lamper i venteværelser hos lægen, tandlægen og hos fysioterapeuten kan reducere smitterisikoen betragteligt.  Tilbage