Hospitaler

Hospitaler vil altid være steder, hvor risikoen for overførsel af smitsomme sygdomme til svagere patienter vil være høj. Installation af 222 nm lamper kan reducere denne risko væsentligt.  Tilbage