UV-C-lysets effekt på mennesker er undersøgt af forskere gennem mere end 100 år

Forskning i UV-C-lys, og hvordan UV-C-lys påvirker mennesker og patogene mikroorganismer som eksempelvis vira, har været et omdrejningspunkt i forskningen i mere end 100 år.

Eksempelvis vandt Niels Finsen i 1903 Nobelprisen i medicin for sin forskning om UV-lysbehandling af hudtuberkulose og andre sygdomme.

EU, nationale myndigheder (herunder Arbejdstilsynet) og globale fagorganisationer som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) baserer deres direktiver, regulativer og retninglinjer på et stort grundlag af forskning i, hvordan optisk stråling som UV-C-lys påvirker mennesker.
Da lampen overholder alle direktiver, regulativer og retningslinjer, er UV Medico trygge ved at kalde vores lampe ikke-skadelig for mennesker.

UV222™ fra UV Medico overholder lokale, europæiske og internationale strålingsregulativer

UV222™ overholder alle relevante direktiver og regulativer vedrørende eksponering for kunstig optisk stråling. Med vores unikke, patenterede sikkerhedsfilterteknologi tilbyder vi den sikreste Far UV-C-lampe på markedet.

  • EU-regler: UV222™-lampen overholder EU-direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling).

  • Lokale myndigheder: UV222™ overholder reglerne fra lokale europæiske myndigheder om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med kunstig optisk stråling.

  • Globale strålingsretningslinjer: Far UV-C-lampen fra UV Medico overholder strålingsmængden anbefalet af organisationerne International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 

  • Peer-reviewed: Al forskning, der ligger til grund for UV222™ og teknologien bag sikkerhedsfilteret, er blevet verificeret i en række uafhængige peer-reviewed studier.


Mere info

Læs også