Bestil nu

Hvad leder du efter?

Bestil nu

Sikkerhed i et nyt lys:

Den første desinficerende UVC-lampe som er uskadelig for mennesker

Far-UVC-lampen fra UV-Medico, UV222, deaktiverer op til 99,9 procent af vira og patogene mikroorganismer uden at skade menneskers hud eller øjne. Med en unik kombination af far-UVC-lys og sikkerhedsfilterteknologi er lampen et gennembrud for desinfektion af områder og lokaler, hvor mennesker er til stede.

Bestil nu

UV222 fra UV Medico er den første uskadelige UVC-lampe

Far-UVC-lampen udleder en bestemt type UVC-lys, som i de korrekte doser og i kombination med vores patenterede sikkerhedsfilter er uskadelig for mennesker.

Uskadelige doser

UV222 udleder far-UVC-lys i en bølgelængde af 222 nanometer (nm) i uskadelige doser. De doser far-UVC-lys, som UV222 udleder, er i fuld overensstemmelse med Arbejdstilsynets retningslinjer for optisk stråling og EU's direktiv om eksponeringsværdier for optisk stråling i forhold til helbred og sikkerhed. Doserne er ligeså i fuld overensstemmelse med retningslinjerne fra The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH).

Autoriseret installation

UV222 bliver altid monteret og installeret af en installatør, som er autoriseret af UV Medico. Når lampen er installeret og klar til brug, er den programmeret til kun at udlede uskadelige doser far-UVC-lys. Brugeren af UV222 kan ikke ved et uheld komme til at ændre lampens indstillinger, så den begynder at udlede skadelige doser UVC-lys.

Ingen skade på hud eller øjne

Flere uafhængige forskningsprojekter har dokumenteret, at i de korrekte doser kan far-UVC-lys af en bølgelængde på 222 nm deaktivere vira og patogene mikroorganismer uden at gøre skade på menneskers levende væv eller øjne. UV222™ udleder kun de korrekte doser far-UVC-lys.

Bestil nu

UV Medicos sikkerhedsfilter er et gennembrud for lysbaseret desinfektion

Far-UVC-lysets markante desinficerende effekt er ikke nogen nyhed, men forskere og virksomheder i steriliseringsindustrien har kæmpet med ét stort problem.

Selvom en far-UVC-lampe er designet og programmeret til kun at udlede UVC-lys på 222 nm, udleder lampen uundgåeligt små mængder sekundært lys af andre bølgelængder end 222 nm. Det ligger simpelthen i lysets natur, at sekundært lys opstår sammen med 222 nm.

Det sekundære lys er et problem. UVC-lys af andre bølgelængder end 222 nm kan nemlig være til skade for mennesker. Derfor kunne tidligere UVC-lamper ikke tages i brug, mens der var mennesker til stede.

Med UV Medicos patenterede og unikke sikkerhedsfilter er udledningen af sekundært lys elimineret. Derfor kan lampen være tændt og desinficere områder og lokaler, mens mennesker er til stede. Det er et betydeligt gennembrud for anvendeligheden og effekten af far-UVC-lys til desinficering.

Hvordan fungerer teknologien bag sikkerhedsfilteret? 

Det unikke og patenterede sikkerhedsfilter eliminerer alle skadelige bølgelængder fra at blive udledt. Derfor er far-UVC-lampen, UV222™, mere sikker end nogen anden desinficerende lampe på markedet.

Teknologien bag sikkerhedsfilteret fungerer på mange måder ligesom solbriller med UV-beskyttelse. Filteret blokerer alle bølgelængder - på nær 222 nm - fra at blive udledt.

Derfor kan du være helt sikker på, at de doser far-UVC-lys, som lampen udleder, er både desinficerende og uskadelige for mennesker. Teknologien og forskningen bag sikkerhedsfilteret er verificeret i en række peer-reviewed videnskabelige artikler og uafhængige videnskabelige studier.

Far-UVC-lampen, UV222, forhindrer spredning af smitsomme sygdomme

Med bare én enkelt UV222™-lampe kan du deaktivere op til 99,9 procent af vira og andre patogene mikroorganismer inden for en radius af flere meter. Og det tager kun et par minutter.

Deaktiveret vira - eksempelvis SARS-CoV-2 - og andre patogene mikroorganismer kan ikke skabe infektion, og dermed kan de heller ikke sprede sygdom.

UV222 reducerer spredning af smitsomme sygdomme med 90 procent, og lampen er aktiv, mens mennesker er til stede. På kontorer, hospitaler, plejehjem, udskænkningsområder etc. 

Derfor kan lampen fungere som et afgørende og effektivt redskab, hvis vi fremover skal forhindre smitsomme sygdomme som SARS-CoV-2 i at påvirke mennesker og virksomheder i et ødelæggende omfang og lukke hele samfund ned.

UV222-lampen fungerer: 

  • Uden at skade menneskers hud
  • Uden at skade menneskers øjne
  • Uden nogen risiko for at udlede skadelige bølgelængder af UVC-lys takket være lampens unikke sikkerhedsfilter
  • Uden nogen risiko for at udlede skadelige doser UVC-lys. Lampen er monteret og konfigureret af en autoriseret installatør til kun at udlede de korrekte og godkendte doser UVC-lys
Bestil nu

UVC-lysets effekt på mennesker er undersøgt af forskere gennem mere end 100 år

Forskning i UVC-lys, og hvordan UVC-lys påvirker mennesker og patogene mikroorganismer som eksempelvis vira, har været et omdrejningspunkt i forskningen i mere end 100 år.

Eksempelvis vandt Niels Finsen i 1903 Nobelprisen i medicin for sin forskning om UV-lysbehandling af hudtuberkulose og andre sygdomme.  

EU, nationale myndigheder (herunder Arbejdstilsynet) og globale fagorganisationer som International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) baserer deres direktiver, regulativer og retninglinjer på et stort grundlag af forskning i, hvordan optisk stråling som UVC-lys påvirker mennesker.

Da lampen overholder alle direktiver, regulativer og retningslinjer, er UV Medico trygge ved at kalde vores lampe ikke-skadelig for mennesker.

UV222 fra UV Medico overholder lokale, europæiske og internationale strålingsregulativer

UV222 overholder alle relevante direktiver og regulativer vedrørende eksponering for kunstig optisk stråling. Med vores unikke, patenterede sikkerhedsfilterteknologi tilbyder vi den sikreste Far-UVC-lampe på markedet.

  • EU-regler: UV222-lampen overholder EU-direktivet om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling).
  • Lokale myndigheder: UV222 overholder reglerne fra lokale europæiske myndigheder om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med kunstig optisk stråling.
  • Globale strålingsretningslinjer: Far-UVC-lampen fra UV Medico overholder strålingsmængden anbefalet af organisationerne International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) og The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). 
  • Peer-reviewed: Al forskning, der ligger til grund for UV222 og teknologien bag sikkerhedsfilteret, er blevet verificeret i en række uafhængige peer-reviewed studier.
Bestil nu

Gennemgang: Teknologien Far-UVC-lampen UV222

UV-lys har i mere end hundrede år været brugt til desinfektion. Imidlertid er det meste UV-lys skadeligt for mennesker. Det betyder, at mennesker, eksempelvis læger og sygeplejersker, bliver nødt til at forlade et rum, mens det bliver desinficeret med UV-lys. Ellers risikerer de at pådrage sig skader på hud og øjne. I øvrigt har desinficerende lamper traditionelt været store, tunge apparater med et massivt strømforbrug, som man ikke bare lige kan installere i et rum. Alt det bliver anderledes med UV222-lampen fra UV Medico.

UV222 består af et rør, som er fyldt med en gas kaldet krypton-klorid. Gassen har den unikke evne, at den udleder UVC-lys ved 222 nm, når en elektrisk ladning påføres. Når lampen tændes, skabes en elektrisk ladning, der exciterer gassen, og efter et kort øjeblik udledes UVC-lys ved 222 nm.

En Far-UVC-lampe uden et filter udleder UVC-lys med en bølgelængde på 222 nm, men samtidig såkaldte sekundære emissioner med en bølgelængde omkring 235 nm og 250 nm. De sekundære emissioner er skadelige for mennesker, men UV Medicos unikke sikkerhedsfilter blokerer sekundære emissioner fra at blive udledt til omgivelserne.

Sikkerhedsfilteret fungerer nærmest som et par solbriller, der kun lader UVC-lys med en bølgelængde af 222 nm slippe igennem.

UVC-lys med en bølgelængde af 222 nm er ekstremt effektivt mod vira som eksempelvis SARS-CoV-2. Vira består blandt andet af proteiner, som har et absorptionsspektrum på omkring 220-230 nm. Det betyder, at vira er særligt modtagelige for UVC-lys af en bølgelængde på 222 nm. Når lyset trænger ind i vira, transformeres lyset om til varme. Varmen deaktiverer vira inklusiv evnen til at skabe infektion og sprede sygdom.

Hvorfor er UVC-lys af 222 nm ikke skadeligt for mennesker?

Forklaringen er, at det øverste lag på menneskers overhud - dvs. det allerøverste hudlag - består af døde celler. Døde celler består primært af protein, der ligesom vira absorberer lys på 222 nm. Proteinet i de døde celler optager UVC-lyset, som dermed blokeres fra kontakt med levende celler.

Samme mekanisme gør sig gældende for øjnene, som derfor heller ikke tager skade, når UV222-lampen bliver tændt.

Er du klar til fremtidens desinfektion?

Tænd et lys for en sikrere og sundere fremtid med UV222-lampen fra UV Medico

Bestil nu Læs mere